Tonnta , Creating new waves on St Brigid’s weekend

Galway, Ireland’s festival city, is about to get another one – Tonnta – celebrating the Irish language and Galway as a bilingual city. Gaillimh le Gaeilge, which works to enhance the visibility and audibility of the Irish language  in Gaillimh | Galway has planned the new festival and is co – funded by Galway City Council, Fáilte Ireland, Plean Teanga Chathair na Gaillimhe and Gaillimh le Gaeilge.  As part of the designation of Galway as a city of culture and as an official bilingual city, a partnership is also being formed with the Galway Culture Company.

Bríd Ní Chonghóile, CEO Gaillimh le Gaeilge explains:Is féile dhátheangach a bheidh i gceist le Tonnta ina mbeidh béim ar an nGaeilge. With the help of Irish speakers and a variety of bilingual cultural activities, we aim to introduce more non-Irish speakers to the Irish language. It will also celebrate and showcase our vibrant and unique Gaeltacht culture over the weekend, as well as the legacy of St Brigid.”

Running from February 1st to 5th, the programme will feature a diverse range of performances including: 

  • Altan at the Townhall Theatre, 
  • Liam Ó Maonlaí  at an Taibhdhearc
  • A live interview with the stars of the Beo ar Éigean podcast, 
  • Trad Rave at the Róisín Dubh
  • Fire shows from award winning fire show and light performance artists Rogu
  • Céilí on Eyre Sq
  • Focail na mBan comedy performance in the Róisín Dubh
  • Bilingual Talks & workshops as well as kids events

Most importantly, the festival will provide plenty of opportunities to practice your Irish, regardless of how much or how little you know.  

For more information: www.tonnta.eu


The Mayor of the City of Galway, Cllr Eddie Hoare with some members of Bord Stiúrtha Ghaillimh le Gaeilge:
(left to right) Pádraic Ó Ráighne, Aindriú D’Arcy, Bernadette Mullarkey, Pádraig Ó Beaglaoich, Siubhán Nic Grianna (Leaschathaoirleach) and Mary Rodgers.

Tá Gaillimh, cathair féilte na hÉireann, ar tí féile eile a chur ar bun – Tonnta – chun ceiliúradh a dhéanamh ar an nGaeilge agus ar Ghaillimh mar chathair dhátheangach. Tá an fhéile nua pleanáilte ag Gaillimh le Gaeilge, a oibríonn chun feiceálacht agus inchloisteacht na Gaeilge a fheabhsú i nGaillimh. Tá an fhéile nua comh-mhaoinithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Fáilte Ireland, Gaillimh le Gaeilge agus Plean Teanga Chathair na Gaillimhe agus. Mar chuid d’ainmniú na Gaillimhe mar chathair chultúir agus mar chathair oifigiúil dhátheangach, tá comhpháirtíocht á bhunú freisin le Comhlacht Cultúir na Gaillimhe.

Míníonn Bríd Ní Chonghóile, Príomhfheidhmeannach Ghaillimh le Gaeilge, ar chéard a bheidh i gceist: Is féile dhátheangach Tonnta ina mbeidh béim ar an nGaeilge. Le cuidiú ó chainteoirí Gaeilge agus gníomhaíochtaí cultúir dátheangacha éagsúla, tá sé d’aidhm againn an Ghaeilge a chur i láthair níos mó daoine nach labhraíonn í. Déanfar ceiliúradh le linn na féile ar chultúr ar leith agus bríomhar na Gaeltachta, ar oidhreacht Naomh Bríd agus tabharfar ardán dóibh freisin i rith na deireadh seachtaine.

Beidh Tonnta ar siúl ón 1 go dtí an 5 Feabhra agus beidh réimse éagsúil taibhithe ar siúl lena n-áirítear: 

Altan in Amharclann Halla na Cathrach, Liam Ó Maonlaí ag An Taibhdhearc,Beo ar Éigean (‘beo’) leis na réaltaí ón bpodchraoladh Beo ar Éigean,  Siún Ní Dhuinn, Sinéad Ní Uallacháin agus Áine Ní Bhreisleáin,Trad Rave sa Róisín Dubh,Seónna tine ó ealaíontóirí de chuid an taispeántais soilse agus seónna tine a bhfuil duaiseanna buaite acu, Rogu,Céilí ar an bhFaiche Mhór,Taispeántas grinn le Focal na mBan sa Róisín DubhCainteanna agus ceardlanna dátheangacha chomh maith le himeachtaí do pháistíTaispeántas Cartún

Ach níos tábhachtaí ná aon ní eile, cuirfidh an fhéile neart deiseanna ar fáil do dhaoine chun a gcuid Gaeilge a chleachtadh, beag beann ar a gcumas.  

Chun tuilleadh eolais a fháil: www.tonnta.eu